JADUAL WAKTU KULIAH AKADEMIK SEMESTER II SESI 2021/2022

UTHM Master Timetable

Course Timetable

Room Timetable

Batch Timetable

Lecturer Timetable

Dean/HOP/HOD/Manager Log in

JADUAL WAKTU KULIAH AKADEMIK SEMESTER II SESI 2021/2022

JADUAL WAKTU KULIAH AKADEMIK

SEMESTER II SESI 2021/2022

Jadual yang dipaparkan adalah mengikut tiga (3) mod Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) iaitu Kelas Fizikal sepenuhnya, Kelas Hibrid dan Kelas Atas Talian (online). Kod yang digunakan untuk membezakan mod PdP dalam Jadual Kuliah yang dipaparkan adalah seperti berikut :


i. Kelas secara Hibrid ( Gabungan kelas bersemuka dengan atas talian ) iaitu ada tambahan kod `(H)` dan atau berwarna KUNING

ii. Kelas secara Atas Talian sepenuhnya (online) iaitu ada tambahan kod ` (O)` dan atau berwarna BIRU

iii. Kelas secara Bersemuka sepenuhnya (Fizikal) iaitu tiada tambahan kod dan atau tidak diwarnakan (selain warna Kuning & Biru)


Sekiranya ada pertanyaan berkenaan dengan Jadual Waktu Kuliah yang dipaparkan boleh rujuk kepada Fakulti masing-masing.